Studia MENEDŻER TURYSTYKI MEDYCZNEJ

Studia MENEDŻER TURYSTYKI MEDYCZNEJ

Studia MENEDŻER TURYSTYKI MEDYCZNEJ

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii uruchamia nabór na studia podyplomowe menedżer turystyki medycznej 

Świadomość wagi zdrowego stylu życia wzrasta – a wraz z nią znaczenie wyjazdów turystycznych, opartych o aktywności z obszaru wellness&spa, rehabilitacji oraz klasycznego leczenia, w tym uzdrowiskowego. Wysoka jakość usług i infrastruktury oraz niezwykle konkurencyjne ceny co roku przyciągają do Polski ponad 300 tysięcy pacjentów-turystów. Co to oznacza? Konieczność posiadania wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, która pozwoli wykorzystać ten ogromny potencjał.

Z myślą o powyższych wyzwaniach WSTiE – lider edukacji turystycznej w Polsce – uruchamia pierwsze tak specjalistyczne w kraju studia podyplomowe – menedżer turystyki medycznej 

Dzięki najnowszej wiedzy, przekazywanej przez praktyków zawodu, takich jak m.in. dr Anna Białek-Wolf (współzałożycielka Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej), Jerzy Szymańczyk (prezes Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich), dr Mariusz Arent (członek zarządu Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej), Arkadiusz Dawidowski (prezes Europejskiej Fundacji Spa oraz twórca firmy ForSpa), Magdalena Rutkowska z Medical Travel Partner  czy Jan Rudomina (przewodniczący Rady Dyrektorów Polish American Business Club i dyrektor zarządzający Affordable Healthcare International), studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji do pracy na samodzielnych stanowiskach w: 

 • zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
 • publicznych i prywatnych placówkach medycznych komercjalizujących swe usługi dla pacjentów zagranicznych
 • biurach podróży
 • platformach internetowych pośredniczących w turystyce medycznej
 • centrach odnowy biologicznej
 • ośrodkach i hotelach typu medical-spa
 • instytucjach prywatnych i publicznych świadczących usługi prozdrowotne

 

Program menedżer turystyki medycznej  obejmuje 190 godzin (2 semestry), realizowanych w licznych blokach:

 

 • Kulturowe uwarunkowania kreowania ofert turystyki zdrowotnej
 • System opieki zdrowotnej w Polsce
 • Procesy w placówce medycznej
 • Marketing w turystyce zdrowotnej
 • Organizacja turystyki zdrowotnej na świecie
 • Obsługa pacjenta zagranicznego
 • Międzynarodowe rynki turystyki medycznej
 • Kreowanie produktu polskich uzdrowisk
 • Zarządzanie strefą wellness&spa
 • Etyka turystyki zdrowotnej
 • Wizyta studyjna
 • wykłady monograficzne – studia przypadków
 • Warunki komercjalizacji usług medycznych przez touroperatorów

Nabór na studia podyplomowe menedżer turystyki medycznej  już został rozpoczęty. Zgłoś się już dzisiaj !

 

Do realizacji programu menedżer turystyki medycznej  kształcenia starannie dobrano najlepszych krajowych specjalistów z doświadczeniem w zakresie turystyki medycznej.

Wśród wykładowców menedżer turystyki medycznej  są między innymi:

 

DR ANNA BIAŁK-WOLF

Doktorat z zakresu innowacyjności usług medycznych na Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Freiburgu w 2006 roku oraz praca naukowa, dydaktyczna i praktyczna w obszarze turystyki stanowią fundament jej zainteresowania zjawiskiem turystyki medycznej. Prowadzi prace badawcze na ten temat od 2009 roku, jest autorką licznych analiz, opracowań praktycznych i prelekcji w kraju i za granicą. Intensywnie współpracuje z wieloma międzynarodowymi ekspertami turystyki medycznej. Współzałożycielka Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej.

ARKADIUSZ BUZIEWICZ

Z turystyką medyczną związany bez przerwy od 2008 roku. Zdobywał doświadczenie m. in. prowadząc własny gabinet stomatologiczny w Wakefield (UK), skąd wysyłał Brytyjczyków na leczenie kompleksowe do partnerskiej kliniki w Krakowie. Zrealizował szereg projektów związanych z turystyką medyczną; doradza, prowadzi szkolenia i seminaria dla właścicieli i menedżerów polskich klinik. Współpracuje z instytucjami i organami opiniotwórczymi za granicą. Obecnie współwłaściciel Dentim Clinic w Katowicach, gdzie nadal przyjmuje turystów medycznych.

 

MAREK GNUSOWSKI

 

Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Pracuje w Katedrze Badań Rynku i Usług na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Szczególnie interesują go zagadnienia dotyczące zarządzania usługami profesjonalnymi (w tym medycznymi) oraz międzykulturowymi aspektami prowadzenia biznesu. Łączenie tych dwóch obszarów idealnie pokrywa się z tematyką turystyki medycznej. Oprócz doświadczenia teoretycznego pracował również przy kilku biznesowych projektach dotyczących wdrażania strategii obsługi turystów medycznych w biurze podróży. Uczestniczył również, w charakterze wykładowcy, w konferencjach organizowanych podczas targów branżowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

MARIUSZ ARENT

Prawnik, socjolog i mediator. Zawodowo i badawczo zajmuje się turystyką medyczną od 2014 roku. Właściciel agencji Blue Progress specjalizującej się we wspomaganiu prywatnych placówek medycznych w organizacji turystyki medycznej oraz marketingu medycznym. Współzałożyciel portalu Polinfomed zajmującego się pozyskiwaniem turystów medycznych ze Wschodu. Członek zarządu Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej. Analizuje społeczne oraz geoekonomiczne uwarunkowania organizacji i zarządzania w turystyce zdrowotnej na świecie.

 

DR MARCIN MIKOS

Doktor nauk o zdrowiu, magister prawa, specjalista zdrowia publicznego, zastępca dyrektora w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie, sekretarz zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego. Adiunkt na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego. Naukowe zainteresowania koncentruje wokół problematyki bezpieczeństwa pacjenta. Zajmuje się badaniem rynku turystyki medycznej. Pomysłodawca krakowskiego Kongresu Turystyki Medycznej, autor badań nt. krakowskiego rynku turystyki medycznej.

 

ARKADIUSZ DAWIDOWSKI

Prezes Europejskiej Fundacji Spa oraz twórca firmy ForSpa. Jest autorem unikalnych i kultowych koncepcji Spa, takich jak: Głęboczek Vine Resort & Spa, Villa Park Med. & Spa, Czarny Potok Luxury Collection, Narvil Conference & Spa, Kormoran Wellness Medical Spa. Międzynarodowy konsultant spa, delegat Polski na Global Wellness Summit, ambasador programu edukacyjnego wellness Global Mentorship Program, członek inicjatywy Europa Wschodnia przy Światowym Instytucie Wellness (GWI) oraz twórca Europejskiego Kongresu Spa. Misją Arkadiusza Dawidowskiego jest udzielanie wsparcia i fachowej porady inwestorom oraz kadrze zarządzającej, zainteresowanej tworzeniem i prowadzeniem obiektów spa oraz wdrażaniem nowatorskich rozwiązań biznesowych.

 

MAGDALENA RUTKOWSKA

Lekarka z wykształcenia. Ukończyła podyplomowe studia z zarządzania w ochronie zdrowia oraz zdobyła tytuł Black Belta w zarządzaniu jakością Lean Six Sigma. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w marketingu i zarządzaniu zarówno w przemyśle farmaceutycznym (Eli Lilly, Boehringer Ingelheim), jak i na rynku medycznym w Polsce i za granicą. Zarządzała placówkami medycznymi, sprowadziła na leczenie ponad 1000 pacjentów zagranicznych oraz prowadziła program promocji polskiej turystyki medycznej na 7 rynkach zagranicznych: w Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Szwecji, Danii, Norwegii i Niemczech. Prowadzi audyty placówek medycznych, szkolenia z zakresu turystyki medycznej oraz warsztaty ze strategii na rynkach zagranicznych i procesu obsługi pacjenta zagranicznego. Jest zapraszana jako wykładowca na wiele krajowych i międzynarodowych konferencji. Autorka raportów dotyczących międzynarodowych rynków medycznych i jedynego na polskim rynku kompendium dla menedżerów w ochronie zdrowia pt. „Turystyka medyczna w praktyce, czyli jak zdobyć pacjenta zagranicznego”. 

JERZY SZYMAŃCZYK

Wszechstronnie wykształcony prawnik, dyrektor generalny z ponad 22-letnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem z branży usług i świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego oraz produkcji i sprzedaży wód mineralnych. Posiada dużą praktykę w zarządzaniu jakością zgodnie ze standardami Total Quality Management, filozofią Kaizen oraz międzynarodowymi normami ISO 9001 i 14001. Aktualnie pełnomocnik Zarządu Województwa Dolnośląskiego do spraw współpracy ze spółkami Województwa Dolnośląskiego, prowadzącymi działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Wieloletni prezes zarządu/ dyrektor Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU Polanicy-Zdroju (1991–2013), następnie prezes zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. (2016) i Wieniec Zdrój (2015-2016). Urzędujący prezes Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich.

JAN RUDOMINA

Doświadczony wieloletni ekspert rynku amerykańskiego, zamieszkały w Stanach Zjednoczonych. Specjalista w zarządzaniu i marketingu turystycznym, technologii informatycznej i medycznej oraz bankowości inwestycyjnej. Przez wiele lat dyrektor amerykańskiego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej, wcześniej wykładowca w City College of the City University of New York, koordynator w Council on International Educational Excchnage i dyrektor w Cortland Financial Services. Aktualnie Przewodniczący Rady Dyrektorów Polish American Business Club i Dyrektor Zarządzający firmy specjalizującej się w turystyce medycznej Affordable Healthcare International w Stanach Zjednoczonych. Członek amerykańskiego Medical Tourism Association.

 

PATRONAT