Relacja z V Konferencji Global Healthcare Travel Council (GHTC) w Azerbejdżanie

Relacja z V Konferencji Global Healthcare Travel Council (GHTC) w Azerbejdżanie

Relacja z V Konferencji Global Healthcare Travel Council (GHTC) w Azerbejdżanie

Relacja z V Konferencji Global Healthcare Travel Council (GHTC) w Azerbejdżanie

Magdalena Rutkowska z Medical Travel Partner reprezentowała Polskę podczas V konferencji  GHTC Global Healthcare Travel Council.

W Baku w Azerbejdżanie 23 kwietnia 2019 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie Global Healthcare Travel Council (GHTC). Impreza była oficjalnie wspierana przez Azerbejdżańską Państwową Agencję Turystyki, a także przez Stowarzyszenie Zdrowia, Turystyki Termicznej Azerbejdżanu i Stowarzyszenie Przedsiębiorców Azerbejdżańskich.

Forum odbyło się pod hasłem „Global Health for All”. Coroczne spotkania odbywają sie w różnych krajach członkowskich. Trzecie Forum Global Healthcare Travel Council zostało zorganizowane w Azerbejdżanie, a jego wcześniejsze edycje zorganizowane były min. w Jordanii i w Turcji .

Coroczne Forum Global Healthcare Travel Council  są zorganizowane w celu zgromadzenia wybitnych przywódców i pionierów z sektora publicznego i prywatnego sektora turystyki medycznej poszczególnych krajów członkowskich; forum zostało stworzone w celu regionalnej i globalnej wymiany wiedzy i doświadczenia w dziedzinie opieki zdrowotnej i podróży.

Delegaci Forum dyskutowali o strategicznych kwestiach i wyzwaniach w światowej turystyce medycznej.

28 Delegatów uczestniczyło w obradach Zgromadzenia Ogólnego Global Healthcare Travel Council  – reprezentujących 15 krajów (jak podano poniżej, w porządku alfabetycznym)

 • Azerbejdżan
 • Chiny
 • Chorwacja
 • Gruzja
 • Niemcy
 • Indie
 • Jordania
 • Kazachstan
 • Kirgistan
 • Północny Cypr
 • Polska
 • Rumunia
 • Rosja
 • Turcja
 • Ukraina

Uczestnicy podjęli wspólną deklarację o współpracy sektorów turystyki zdrowotnej pomiędzy krajami jako jeden z głównych celów globalnej opieki zdrowotnej.

Na kolejne lata współpracy Global Healthcare Travel Council, określiła następujące zadania:

 • Nawiązać rzeczywistą współpracę pomiędzy krajami opracowując i przyjmując mechanizm i podejście taktyczne tej współpracy; • Ustanowienie międzynarodowych standardów i przyjęcie wysokiej jakości usług w turystyce zdrowotnej;

 • Określić międzynarodowe wymagania w zakresie infrastruktury turystyki zdrowotnej i propozycje zastosowania nowych technologii; • Wdrożyć najlepszą praktykę aspektów prawnych i przestrzegać legalnych przepisów państw członkowskich GHTC;

 • Opracować mechanizm wspólnego działania, inicjatyw wzajemnej współpracy i procedur roboczych w zakresie opieki zdrowotnej i potencjału turystycznego w ramach GHTC;

 • Przygotować strategię marketingową Global Healthcare Travel Council i wymianę doświadczenia w zakresie współpracy turystyki zdrowotnej między państwami członkowskimi GHTC;

Podczas  5. dorocznego walnego zgromadzenia GHTC Global Healthcare Travel Council  odbyły się również wybory władz ! Zgromadzenie Ogólne GHTC wybrało następujące osoby na wskazane stanowiska:

 • Prezes GHTC – Violetta Janyshevska – Ukraina
 • Sekretarz Generalny – Igor Torsky – Ukraina
 • Wiceprezes – pan Jeyhun Ashurov-Azerbejdżan
 • Wiceprezes – dr Jia Xiao Fang – Chiny
 • Wiceprezes – pan Bura Miljenko – Chorwacja
 • Wiceprezes – pan Lutz Lungwitz – Niemcy
 • Wiceprezes – dr Alekh Sharma – Indie
 • Wiceprezes – Pan Samer Al Khuffash – Jordan
 • Wiceprezydent – pani Saulesh Kalenova – Kazachstan
 • Wiceprezes – dr Ahmet Savasan – N. Cyprus  Rada Nadzorcza GHTC
 • Prezes – pan Yunus Gurkan- Turcja

Nowo wybrana Prezska organizacji GHTC Pani Violetta Janyshevska zapowiedziała zintensyfikowanie działalności i zwiększenie roli GHTC na globalnym rynku turystyki zdrowotnej. Magdalena Rutkowska podtrzymała dalszą deklaraję Polski jako kraju chcącego aktywnie wspierać Global Helathcare Travel Council.

https://www.globalhtc.org

https://medicaltravelpartner.pl/blog/