Marketing usług medycznych

Marketing medyczny to kompleksowa strategia zmierzająca do sprzedaży świadczenia czy produktu medycznego. To budowanie zadowalających relacji z klientem i wysoka jakość obsługi, która spowoduje pozyskanie kolejnych usatysfakcjonowanych pacjentów oraz utrzymanie dotychczasowych. Spójny wizerunek organizacji świadczącej usługę zdrowotną i zespołu medycznego, zaowocuje mocną pozycją szpitala czy centrum medycznego na polskim rynku usług medycznych, a także międzynarodowym. Zaawansowana kultura marketingowa ośrodka medycznego przełoży się na lepsze wyniki finansowe w długofalowej perspektywie, a nie tylko pojedynczą sprzedażą wizyty lekarskiej, badania czy zabiegu medycznego.

Od czego podmiot świadczący usługę medyczną powinien zacząć?

Jednym z pierwszych pytań jakie musi zadać sobie organizacja, jest to kto jest zainteresowany moją usługą medyczną, jaki jest “mój pacjent” i co mogę mu zaoferować. Drugi etap to segmentacja rynku i dobranie rynku docelowego. Celem działań marketingowych będzie tworzenie, komunikowanie się, dystrybucja wartości i zyskowność. Wartość danej usługi czy produktu nie może być tylko doceniana przez organizację zdrowotną, to klient musi ją postrzegać i respektować.

Opracowanie wartościowej oferty i zainteresowanie nią konsumentów, powinno odbyć się w oparciu o świadomość jej istnienia, postrzeganie jej jako akceptowalnej i dostępnej oraz niedrogiej. Wszystko z punktu widzenia pacjenta i jego bliskich.

Podmiot medyczny musi budować sukcesywnie swoją pozycję na rynku docelowym. Zdobyć uznanie, na przykład, jako organizacja najlepiej obsługująca pacjentów, wdrażająca najnowocześniejsze metody diagnostyczne i terapeutyczne oraz zrzeszająca najlepszych specjalistów.

Powyższe wymaga umiejętności badania rynku, projektowania produktów/usług, ich właściwej dystrybucji, ustalania cen, form reklamy, promocji sprzedaży i zarządzania sprzedażą. 

Komunikacja marketingowa w promocji usług medycznych

kaboompics.com_Customers & Users - Color Wheel

Użycie odpowiednich środków komunikacji marketingowej służy opisaniu pacjentom oferowanych przez placówkę medyczną korzyści i pozycjonowaniu danej marki. Odpowiedni ich dobór i realizacja planów marketingowych zwiększa wartość marki – zakodowanie jej w pamięci odbiorców, kreację wizerunku, wzmocnienie więzi między marką a konsumentem i przede wszystkim wywołanie odpowiedzi na markę. Należy zadbać o każdy kontakt z marką – może on wzmocnić lub osłabić wizerunek placówki medycznej w oczach pacjentów i ich rodziny.

Kanały komunikacji w sprzedaży usług medycznych

  • Reklama. Prezentacja usług oferowanych przez podmiot lub zespół medyczny.
  • Promocja sprzedaży. Forma zachęceń wspomagająca sprzedaż.
  • Imprezy i promocja wydarzeń. Aktywności zaprojektowane, aby stworzyć interakcje z marką.
  • Public relations. Promowanie i ochrona wizerunku podmiotu medycznego.
  • Sprzedaż osobista. Interakcja z każdym pacjentem, lub ich grupą, w celu odpowiedzi na pytania czy dobór odpowiedniej usługi.
  • Marketing bezpośredni. Bezpośrednia komunikacja poprzez pocztę elektroniczną, telefon czy Internet.

Dowiedz się więcej:

 “Turystyka medyczna w praktyce czyli jak skutecznie pozyskać pacjenta zagranicznego” – kompendium wiedzy dla menedżerów w ochronie zdrowia, przedsiębiorców, właścicieli klinik i gabinetów, pracowników działu marketingu i sprzedaży – KUP TERAZ