Polskie placówki dla pacjenta zagranicznego?

Polskie placówki dla pacjenta zagranicznego?

Polskie placówki dla pacjenta zagranicznego?

Czy polskie placówki są przygotowane do przyjęcia pacjenta zagranicznego?

Bardzo ciekawą analizę opublikowała Polska Organizacja Turystyczna, która podsumowała badanie przeprowadzone przez Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej dotyczące przygotowania polskich placówek medycznych do przyjmowania pacjenta zagranicznego.

Jakie kryteria muszą być brane pod uwagę, aby mówić o potencjalnej placówce medycznej, że jest przygotowana do przyjmowania pacjenta zagranicznego?

W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej zostały wzięte pod uwagę następujące kryteria stanowiące o potencjalnej destynacji na rynku turystyki medycznej.

  1. Oferta placówki przygotowana odpowiednio do potrzeb pacjentów z poszczególnych wybranych rynków zagranicznych
  2. Położenie danej kliniki
    1. Dostępność komunikacyjna
    2. Położenie geograficzne
  3. Widoczność międzynarodowego charakteru placówki lub doświadczenia z pacjentami międzynarodowymi.
  4. Specjalizacja i działalność badawcza
  5. Wyposażenie kliniki
  6. Sprawności procesów obsługi pacjentów zagranicznych

Wybór kryteriów wpływających na gotowość przyjęcia pacjentów zagranicznych

 

Oferta
1. Oferta świadczeń niedostępnych na danym rynku zagranicznym
2. Ceny oferowanych usług za świadczenia nierefundowane są niższe niż w państwach emisyjnych
3. Klinika oferuje krótszy czas oczekiwania na zabiegi niż kliniki na potencjalnych rynkach emisyjnych
4. Klinika ma kilka oddziałów i oferuje kompleksowe usługi medyczne
5. Klinika świadczy innowacyjne świadczenia
6. Wyposażenie medyczne odpowiada standardom lub jest wyższe niż w państwie emisyjnym
7. Estetyka obiektu jest zgodna z powszechnym gustem potencjalnych pacjentów
8. Standard hotelowy jest za odpowiednim poziomie
9. Wysokie kwalifikacje lekarzy
Lokalizacja
1. Bliskość lotniska
2. Bliskość stacji kolejowej obsługiwanej przez szybkobieżne pociągi
3. Tereny przygraniczne
4. Duże miasta o znaczącej liczbie turystów zagranicznych
5. Lokalizacja w regionie atrakcyjnym turystycznie
6. Lokalizacja z dostępem do oferty komplementarnej wobec medycznej
7. Infrastruktura w regionie jest na wysokim poziomie

 

 
Obcojęzyczność
1. Strony internetowe są dostępne przynajmniej w jednym języku obcym
2. Personel pomocniczy posługuje się językami obcymi
3. Lekarze posługują się językami obcymi
4. Dokumenty informujące o możliwych ryzykach i metodach leczenia są w językach obcych
5. Umowy są dostępne w językach obcych
Proces obsługi
1. W strukturach kliniki jest osoba (lub dział) odpowiedzialny za kompleksową obsługę pacjenta zagranicznego
2. Klinika odpowiada za zapytania w języku obcym na zapytania w ciągu 24 godzin
3. Uważność obsługi kliniki na potrzeby pacjenta w celu zniwelowania poczucia obcości w obcym państwie

Część placówek medycznych miała i korzystała również z tzw. „International office” do obsługi pacjenta zagranicznego.

Podkreśla się znaczącą rolę biur międzynarodowych w sprawnym przebiegu procesów obsługi. „International Office“ stanowią jednostki organizacyjne wewnątrz struktury kliniki, które są odpowiedzialne za kompleksowe pozyskiwanie i obsługę pacjentów zagranicznych. Badania wskazują, iż w Niemczech, zyski z tytułu obsługi pacjentów zagranicznych są w placówkach posiadających takie jednostki aż siedmiokrotnie wyższe w porównaniu do klinik nieposiadających takich biur.

Analiza powyższych kryteriów w potencjalnych polskich placówkach dała odpowiedź ile takich placówek medycznych gotowych na przyjęcie pacjenta zagranicznegojest w Polsce? Ile jest ?

O tym w kolejnym wpisie bloga Medical Travel Partner.

Tekst na podstawie analizy POT „Analiza podaży turystyki zdrowotnej w Polsce”, Warszawa 2016