Pacjent zagraniczny, a pośrednik medyczny

Pacjent zagraniczny, a pośrednik medyczny

Jak pacjent zagraniczny wybiera potencjalną destynację?

 

Jak pacjent zagraniczny ostatecznie dokonuje wyboru kliniki?

Czym kieruje się pacjent zagraniczny?

Czy pośrednicy są skuteczni?

Ile wynosi „conversion rate“ czyli z ilu zapytań potencjalnych pacjentów tak naprawdę uda się pozyskać pacjenta zagranicznego?

Te pytania często pojawiają się w zapytaniach do Medical Travel Partner.

Na część tych pytań można znaleźć odpowiedź w kompendium dla menedżerów w ochronie zdrowia „Turystyka medyczna w praktyce czyli jak pozyskać pacjenta zagranicznego“ – kompendium można kupić on-line na www.turystyka-medyczna.shoplo.com. Często na ten temat dyskutujemy podczas warsztatów organizowanych przez Medical Travel Partner.

Pojawiają się również wtedy pytania czy pacjenci kierują się rankingami placówek medycznych.

Analizując rynek turystyki medycznej często trafimy na różnego rodzaju rankingi placówek medycznych.

Czy rankingi są potrzebne? Jakie one są? Czy dostarczają one wartości dodanej?

Jedną z firm i portali tego rodzaju rankingu jest Global Clinic Rating. GCR.org

GCR prowadzi ranking placówek medycznych całego świata.

Z najlepszymi i wyselekcjowanymi pracuje również jako pośrednik w usługach medycznych poświęcając czas poszukującemu pacjentowi.

W 2016 roku GCR współpracowało z 73 klinikami. Kliniki oferowały usługi medyczne z zakresu zapłodnienia in- vitro, chirurgii plastycznej, dermatologii, ortopedii. Z 19 324 potencjalnych tzw. „leadów“ od potencjalnych pacjentów udało się pozyskać 4646 pacjentów do tych klinik.

Tak zwany „conversion rate“ w tym przypadku wyniósł ponad 24%.

To potwierdza, że skuteczność współpracy z pacjentem zagranicznych i umiejętność pozyskiwania potencjalnego pacjenta firma GCR osiągnęła bardzo wysoki, gdyż „średni“ conversion rate dla innych pośredników wynosi około 10%.

Każda umiejętność pozyskania pacjenta zagranicznego wymaga czasu. Ile czasu poświęcono każdemu z pacjentów zagranicznych, aby go „zdobyć“?

 

<15min 8%

15-30 min 6%

30-60 min 7%

1-2h 5%

2-3h 3%

3-6h 8%

6-12h 20%

12-24h 24%

1-2 dni 9%

>2 dni 10%

 

Poświęcony pacjentowi czas był skuteczny i pozwolił pozyskac pacjentów do klinik współpracujących. Czy poświęcony czas był efektywny? Czy ten poświęcony czas był satysfakcjonujący dla pacjenta?

Z wyników ankiet przeprowadzonych przez GCR.org wynika, że z 4656 pacjentów poddanych leczeniu w klinikach 89 % oceniło doświadczenie współpracy z zewnętrznym konsultantem i pośrednikiem jako „bardzo dobre i dobre“, 7% OK i 2% „złe“