II kongres turystyki medycznej w Krakowie

II kongres turystyki medycznej w Krakowie

II kongres turystyki medycznej w Krakowie

kongres turystyki medycznej

Kraków pokona Budapeszt w walce o pacjenta zagranicznego.

kongres turystyki medycznej – Kraków jest porównywany do Budapesztu pod względem turystyki stomatologicznej. Budapeszt jest znany w Europie jako „stolica leczenia zębów“. Od 10 lat wspólnie i konsekwentnie gabinety stomatologiczne na Węgrzech prowadzą kampanie pozyskiwania pacjentów zagranicznych. Węgierski Program Rozwoju Turystyki Stomatologicznej jest zorganizowanym, dynamicznym projektem gospodarczym i modelem turystyki zdrowotnej, którego celem jest zachowanie wiodącej roli Węgier w Europie i zapewnienie trwałości konkurencyjnej turystyki stomatologicznej.

kongres turystyki medycznej

Węgry dzisiaj, a szczególnie Budapeszt jest liderem w europejskiej turystyce stomatologicznej. Badania wskazują, że 40% europejskich turystów wyjeżdżających w celu przeprowadzenia zabiegów stomatologicznych wybiera za swój cel Węgry.

Wegierski Program Rozwoju Turystyki Stomatologicznej został stworzony przez dr Batorfiego oraz Laszlo Szuca. W dniu 21 kwietnia 2011 roku premier Viktor Orban i Szucs jako dyrektor Węgierskiej Agencji Turystyki Medycznej podpisali umowę o współpracy, w ramach której rząd węgierski zobowiązał się wspierac rozwój węgierskiej turystyki stomatologicznej.

Laszlo Szucs gościł podczas już II Kongresu Turystyki Medycznej w Krakowie. W październiku 2017 roku Prezydent Miasta Krakowa zaprosił specjalistów z branży turystyki medycznej, właścicieli placówek medycznych, przedstawicieli firm ubezpieczeniowych i turystycznych, aby poznawać i dyskutować najlepsze propozycje dla rozwoju turystyki prozdrowotnej w Krakowie. Korzystając z obecności tak doświadczonych osób jak Laszlo Szucs możliwe jest stworzenie w Krakowie programu wsparcia dla podmiotów medycznych z prawdziwego zdarzenia, takiego którego sukcesem będą pacjenci zagraniczni i polskich gabinetach.

Dzisiaj już gabinety stomatologiczne w Krakowie mają duże doświadczenia w przyjmowaniu pacjentów zagranicznych głównie z Wielkiej Brytanii i Norwegii. Placówki takie jak Dentestetica czy Magna – Dent od wielu lat konsekwentnie realizują promocję na wybranych rynkach. Swoimi doświadczeniami w obsłudze pacjenta zagranicznego podczas Kongresu podzielił się dr n. med. Krzysztof Gończowski, który sam będąc stomatologiem od wielu lat zarządza zespołem specjalizującym się w leczneiu pacjentów z Norwegii. Obsługa pacjenta stomatologicznego z zagranicy wymaga wielu przygotowań, perfekcyjnej logistyki i zgranego zespołu koordynatorów pacjenta zagranicznego.

Polska, a szczególnie Kraków ma duże szanse stać się destynacją z wyboru dla pacjentów stomatologicznych z zagranicy. Jak pokazują najnowsze badania portalu pośredniczącegoMEDIGO w roku 2015 Polska wyprzedziła już Węgry jako kraj wybierany najczęściej przez pacjentów zagranicznych w takich procedurach jako licówki czy korony.

Takie ważne wydarzenia jak II Kongres Turystyki Medycznej w Krakowie i integracja branży wokół tematu turystyki zdrowotnej przy współudziale organizacyjnym i wsparciu Prezydenta miasta Krakowa są bardzo dobrą inicjatywą prowadzącą do zostania przez Kraków  liderem w Polsce, ale również w całej Europie jako destynacja z wyboru dla pacjentów zagranicznych.

Czytaj wiecej w „Turystyka medyczna czyli jak skutecznie pozyskać pacjenta zagranicznego“, książka do kupieni na portalu www.turystyka-medyczna.shoplo.com