I Kongres Turystyki Medycznej w Krakowie

I Kongres Turystyki Medycznej w Krakowie

W dniach 14-15 października 2016 odbył się I Kongres Turystyki Medcznej w Krakowie. Były to dwa dni dyskusji i debat dotyczące potencjału oraz rozwoju regionu małopolskiego na rynku turystyki medycznej.

Mariusz Arent i dr Anna Białk-Wolf z Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej omówili najlepsze praktyki i wybrane  modele organizacji turystyki medycznej w krajach UE. Szczególnie dużo miejsca poświęcono Węgrom i Budapesztowi jako „stolicy europejskiej w leczeniu zębów“. Zwrócono uwagę na możliwe zastosowanie podobnego modelu promocji w Krakowie. W Krakowie bardzo dużo placówek stomatologicznych rozwija sie na rynku turystyki medycznej i już od lat przyjmuje pacjentów z zagranicy. Model współpracy pomiędzy placówkami dentystycznymi zastosowany na Węgrzech, a szczególnie w Budapeszcie, miałby duże szanse powodzenia  właśnie na terenie Krakowa.

W debacie na temat szans i rozwoju regionu wystąpiła przedstawicielka Medical Travel Partner, Magdalena Rutkowska, która wskazywała w szczególności na potrzebę wspólnego porozumienia wielu podmiotów w regionie takich, jak placówek medycznych, ale też hoteli, biur podróży czy pośredników medycznych we wspólnym celu i działaniach. Takie wspólne działania mają o wiele większe znaczenie niż działania pojedyńczych placówek. O zaangażowaniu i wspólpracy jako o kluczowym elemencie sukcesu na rynku turystyki medycznej mówił także Arkadiusz  Buziewicz.

Dr Jolanta Rab-Przybyłowicz z Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej i dr Adrian Lubowiecki-Vikuk  z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przedstawili stan i perspektywy rozwoju turystyki medycznej w Polsce, dodatkowo podsumowując w swojej prezentacji zakończony w roku 2015 projekt promocji na rynkach międzynarodowych znamiennym zdaniem:

To, że Polska znalazła się na światowej mapie turystyki medycznej jako preferowana destynacja zawdzięczamy niewątpliwie Pani Magdalenie Rutkowskiej

Wszyscy uczestnicy konferencji zgodzili się, że temat turystyki medycznej w Polsce jest bardzo perspektywiczny, a Pan Prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski już zapowiedział i zaprosił na kolejną II Konferencję Turystyki Medycznej w roku 2017.