Rynek turystyki medycznej – inwestować?

Rynek turystyki medycznej – inwestować?

Menedżerowie w ochronie zdrowia poszukują odpowiedzi na pytania czy warto inwestować na rynku turystyki medycznej.

Pomimo tego, że od dawna do niektórych polskich placówek medycznych przyjeżdżają już zagraniczni pacjenci, nadal ta dziedzina polskiej gospodarki jest mało rozwinięta. Zdarza się, że osoby zarządzające szpitalem czy kliniką mają zbyt małą wiedzę o tym rynku i obawiają się czy ich placówka medyczna będzie w stanie odpowiedzieć na wysokie wymagana turystów medycznych. Pewnym jest, że nie każdy podmiot leczniczy jest gotowy, aby zaistnieć na tym rynku. Wejście na rynek turystyki medycznej powinien zostać sukcesywnie zaplanowany. Na sukces w turystyce medycznej i wzrost sprzedaży usług medycznych musi złożyć się szereg elementów.

Osoby zarządzające podmiotem medycznym powinny przed wejściem na rynki zagraniczne ze swoją ofertą usług zadać sobie kilka ważnych pytań.

  • Czy moja placówka jest gotowa na wprowadzenie zmian, aby przygotować się do przyjmowania pacjentów z zagranicy?
  • Czy dysponuję odpowiednimi zasobami finansowymi, aby zatrudnić dodatkowe osoby jeśli będzie taka potrzeba, aby inwestować w regularne działania marketingowo- sprzedażowe?
  • Czy mam odpowiednią wiedzę lub odpowiednich partnerów, którzy wesprą mnie w realizacji strategii marketingowej na rynkach zagranicznych?

Jaki jest rynek turystyki medycznej?

raporti_jpg

Strategia placówki medycznej musi dać odpowiedź czy warto inwestować na rynku turystyki medycznej

Promocja na rynkach zagranicznych to długofalowy proces. Wymaga on dokładnego zaplanowania, dużego wkładu pracy i odpowiedniego budżetu marketingowego.

Jedyne na polskim rynku kompendium dla menedżerów placówek medycznych stara się odpowiedzieć na pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące możliwości inwestowania na rynku turystyki medycznej. Kompendium pokazuje wartościowo i ilościowo rynki, które są potencjałowe dla polskich usług medycznych.

W rozdziale pierwszym „Rynek turystyki medycznej“ omawiane są przykłady krajów, które od wielu lat prowadzą promocję usług medycznych na rynkach miedzynarodowych. Już ponad 50 krajów na świecie traktuje turystykę medyczną jako strategiczny sektor gospodarki i inwestuje intensywnie w promocję. Poznanie mechanizmów i dobrych praktyk promocji pozwala zrozumieć mechanizmy jakie rządzą tym szybko rosnącym rynkiem.

Jaki rynek turystyki medycznej będzie atrakcyjny dla polskich pacjentów?

Z kolei w rozdziale drugim dotyczącym strategii na rynku turystyki medycznej omówione są kraje, z których najczęsciej przyjeżdżają do Polski pacjenci czyli Niemcy, Skandynawia, UK czy Rosja.Poznanie szczegółowe czym kierują się Ci pacjenci , ajkie sa ich motywacje do przyjazdu do Polski pozwoli zaplanować skutecznie inwestycje na konkretnym rynku usług placówki medycznej. Ważne jest, aby skutecznie zaplanować promocję dedykowanie swojej oferty dla konkretnego pacjenta na konkretnym rynku. Kierowanie promocji usług medycznych do wszystkich pacjentów we wszystkich krajach to jak nie kierować jej do nikogo.

Polecamy przeczytanie naszego kompendium, aby móc skutecznie poznać rynek turystyki medycznej i zaplanować odpowiednio strategię.

Kompendium „Turystyka medyczna w praktyce czyli jak pozyskać pacjenta zagranicznego” to jedyne na polskim rynku opracowanie kompleksowe opisujące rynek turystyki medycznej i strategie placówek medycznych.

baner_okladka1

 

KUP TERAZ