Wywiad z Magdaleną Rutkowską na portalu Trendreports.com