Podsumowanie Branżowego Projektu promocji Turystyki Medycznej

Podsumowanie Branżowego Projektu promocji Turystyki Medycznej

Podsumowanie Branżowego Projektu promocji Turystyki Medycznej

W marcu 2015 roku zakończył się 3 letni Branżowy Program Promocji Turystyki Medycznej.

Był on jednym z 15. sektorowych programów promocji. Umowę na realizację trzyletniego programu, w wyniku wygranego przetargu Ministerstwa Gospodarki, podpisało i prowadziło projekt Konsorcjum w  składzie: Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Ameds Centrum.

logo projektuPromocja odbywała się 7 krajach: Niemcy, Wielka Brytania, Rosja, USA, Dania, Szwecja, Norwegia. Program trwał od kwietnia 2012 roku do końca marca 2015 roku. Te placówki medyczne, które brały udział w większej liczbie działań promocyjnych, uzyskały dofinansowanie  w wysokości 75 proc. ponoszonych kosztów. Program promocji był finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.5.1. Placówki medyczne były dofinansowane także ze środków unijnych, w ramach Poddziałania 6.5.2 POIG.

Do projektu przystąpiło 48 placówek medycznych: szpitali, specjalistycznych klinik, sanatoriów oraz pośredników w turystyce medycznej. Konsorcjum zorganizowało udział w 12. targach, 7. misjach gospodarczych, 3. szkoleniach. Konsorcjum pomagało także placówkom w przygotowaniu materiałów marketingowych.

 W trakcie trwania programu jego uczestnicy brali udział min. w targach w:

 • World Medical Tourism Conference 2012, MIAMI, USA
 • World Medical Tourism Conference 2013, Las Vegas, USA
 • World Medical Tourism Conference 2014, Waszyngton,USA
 • 50+Show & Medical Tourism Show , London 2013 UK
 • 50+Show & Medical Tourism Show , London 2014 UK
 • International Medical Travel Exhibition & Congress 2013 Monako,
 • International Medical Travel Exhibition & Congress 2014 Dubaj
 • Health Rehab 2014, Kopenhaga, Dania
 • MEDSHOW 2014 Moskwa, Rosja
 • MEDSHOW 2015 Moskwa, Rosja

Na targi wyjechało w sumie  28 placówek medycznych, sanatoriów i pośredników w turystyce medycznej, uczestniczących w programie.

Konsorcjum podczas 3 letniego programu promocji zorganizowało misje gospodarcze do każdego z krajów promocji: Dania 2014, Norwegia 2014, Szwecja 2014, Niemcy 2014, USA 2013, Rosja 2015, UK 2014.

Konsorcjum realizujące program prowadziło dodatkową promocję, przygotowując film o branży, opracowanie branżowe, katalogi, ulotki. Jednym z działań było także zorganizowanie konferencji, promującej turystykę medyczną do Polski, przy okazji udziału w  tarach ITB w Berlinie, w marcu 2015 roku. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, przedstawicieli branży turystycznej, zainteresowanych turystyką medyczną oraz  przedstawicieli innych  firm, zainteresowanych współpracą w tej dziedzinie z polskimi szpitalami i sanatoriami.

Konsorcjum zorganizowało także  4 konferencje prasowe. Ukazało się 21 ogłoszeń promujących turystykę medyczną  w prasie branżowej w 7 krajach; depesze w  światowych agencjach prasowych. Powstała strona internetowa: www.polandmedicaltourism.com

W ramach programu promocji konsorcjum organizowało dwa razy w każdym roku promocji study tour zagranicznych dziennikarzy i wizytę studyjną potencjalnych partnerów biznesowych do Polski. W sumie Polskę odwiedziło 84 zagranicznych gości.

Jak wynika z przeprowadzonej wśród zagranicznych gości ankiety, Polska została oceniona bardzo wysoko jako kraj docelowy dla turystyki medycznej. Jako najbardziej atrakcyjne eksportowe procedury medyczne uznano: stomatologię, sanatoria, ortopedię, kardiologię. Niektórzy z respondentów wskazywali także na możliwości pozyskania pacjentów zagranicznych w: chirurgii plastycznej,  leczeniu otyłości i onkologii.

Jako atut Polski i polskich placówek medycznych uznano:

 • dobre przygotowanie do przyjmowania zagranicznych pacjentów
 • wysoką jakość wyposażenia placówek
 • atrakcyjna cenę procedur medycznych
 • unikalną ofertę

Równocześnie zagraniczni goście wskazywali na konieczność inwestowania w promocję, zwłaszcza e-marketing, dobre strony internetowe i ich właściwe pozycjonowanie, korzystanie z social mediów, współpracę z partnerami zagranicznymi przy pozyskiwaniu pacjentów.