Turystyka zdrowotna

Turystyka zdrowotna

Turystyka zdrowotna

Definicja turystyki zdrowotnej

Podsumowując analizę, występujących w literaturze, definicji turystyki zdrowotnej, należy stwierdzić, że podstawowym jej zdaniem jest służenie regeneracji organizmu człowieka. Ma ona zatem na celu przyczynienie się do poprawy stanu zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Jest nakierowana na ludzi zdrowych, którzy chcą poddać się różnym kuracjom sprzyjającym zachowaniu zdrowia i urody.

Głównym więc jej celem jest regeneracja sił witalnych, psychicznych i fizycznych u osób, które tego potrzebują. Z powyższego wynika, że turystyka zdrowotna ma zapobiegać chorobom. Podstawą działań jest więc profilaktyka zdrowotna, tak ważna we współczesnym świecie. Realizacja jej może odbyć się w różnych formach i zakresach, łącząc ze sobą wiele elementów.

Jakie procedury medyczne są popularne w turystyce zdrowotnej?

Regeneracji sił służyć mogą więc zarówno tradycyjne zabiegi wykonywane w różnych miejscowościach uzdrowiskowych, jak i dobrze zorganizowana aktywność fizyczna, a także połączenie jednego i drugiego z nowoczesnymi zabiegami lekarskimi oraz kosmetycznymi oraz coraz bardziej popularne specjalistyczne programy, tworzone w zależności od potrzeb i zainteresowań np. odchudzające, odmładzające, oczyszczające organizm itp.

Tym wszystkim działaniom poddają się coraz większe grupy osób w różnym wieku i z różnych środowisk. Dzięki coraz większej dostępności do wiedzy wynikającej z popularyzacji programów profilaktyki zdrowotnej, a następnie z bardzo blisko z nią związaną turystyką medyczną.