Relacja z promocji polskich placówek medycznych w Stanach Zjednoczonych, listopad 2013

Relacja z promocji polskich placówek medycznych w Stanach Zjednoczonych, listopad 2013

Targi VI World Medical Tourism Congress w Las Vegas i misja gospodarcza polskich placówek medycznych do Nowego Jorku

Placówki medyczne z Polski brały udział w VI branżowych międzynarodowych targach turystyki medycznej w Las Vegas w dniach 2-6.11.2013r. (www.medicaltourismcongress.com)

Polska już drugi raz była obecna na tych największych branżowych targach w USA. Placówki, które się promują zagranicą należą do branżowego programu promocji turystyki medycznej realizowanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Program branżowy „Promocja turystyki medycznej” na rynkach międzynarodowych  realizowany jest przez Konsorcjum trzech firm EUCP, AMEDS Centrum i PAIiIZ. Oficjalna strona projektu to www.polandmedicaltourism.com. Konsorcjum i placówki występują na targach międzynarodowych pod wspólnym logo „Poland – your health destination” i na wspólnym stoisku narodowym. Podczas targów odbyło się szereg seminariów i wykładów dotyczących branży turystyki medycznej, prezentacje najlepszych światowych praktyk, wymiana doświadczeń i sesje matchmakingowe. Tegoroczne targi zgromadziły ponad 2000 uczestników z 90 krajów. Najważniejszym elementem podczas targów było nawiązywanie kontaktów bezpośrednich czyli tzw. networking. Dla uczestników udostępniona była specjalna platforma B2B, która umożliwiała bezpośrednie umawianie się pomiędzy uczestnikami kongresu. Polskie stoisko gościło Pana Johna Petkusa, Konsula Honorowego z Las Vegas jak również Panią Ewę Jonczyk- Ziomecką, Konsul Generalną z Nowego Jorku. Wśród placówek promujących się na rynku USA obecnych ze swoimi materiałami promocyjnymi byli ośrodek Rehabilitacyjny „Medical Park Riverside & Spa”, Uzdrowisko i ośrodek rechabilitacyjny „Ustroń”, Klinika leczenia niepłodności „Bocian” z Białegostoku, Klinika KCM z Jeleniej Góry, Uzdrowisko Kopalnia soli „Wieliczka” . Obecni byli także przedstawiciele Światowego Centru Słuchu w Kajetanach.

Warte odnotowania są sesje seminaryjne poświęcone najnowszym trendom w turystyce medycznej. Szacuje się, że cały rynek światowej turystyki medycznej przekroczył już 100 miliardów dolarów i sukcesywnie rośnie.W samych Stanach Zjednoczonych jest ponad 37 mln ludzi, którzy nie posiadają żadnego ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku gdy zachorują i otrzymają wskazanie do operacji Ci nieubezpieczeni pacjenci coraz częściej wybierają usługi medyczne poza USA, gdyż stawki za usługi medyczne w USA są dla tych osób poza zakresem jakichkolwiek możliwości. Np. Operacja kardiochirurgiczna w postaci by-passow jest wyceniana w amerykańskich ośrodkach medycznych w przedziale 90- 130 tysiecy dolarow. Pacjenci więc są zmuszeniu do poszukiwania tańszej alternatywy i znajdują ją w krajach np. Ameryki Łacińskiej, Azji czy Europie. Dla porównania ta sama operacja w Polsce łącznie z pełną rechabilitacją kardiologiczną po zabiegu to ok.15 tysięcy dolarów.

Podczas konferencji alarmował o fatalnym stanie ochrony zdrowia w Stanach Zjednczonych dr Marthy Makary, który zwracał szczególną uwagą na bardzo dużą liczbę błedów medycznych popełnianych przez amerykańskich lekarzy jak również o wysokich wskaźnikach zakażeń wewnątrzszpitalnych. Śmiertelność z powodu błędów lekarskich jest na 3 pozycji umieralności Amerykanów po schorzeniach kardiologicznych i onkologicznych z liczbą 210 tysięcy rocznie.

Polska została zauważona przez organizatorów targów jak i przez znaczną część pośredników w turystyce medycznej.Przedstawiciel konsorcjum Magdalena Rutkowska, Prezes Medical Travel Europe zostala zaproszona również do uczestnictwa w debacie „Global medical facilitator forum” .

Następnym krokiem w promocji Polskiej Turystyki Medycznej w USA była organizacja misji gospodarczej w Nowym Jorku zaraz po targach w Las Vegas. Część placówek obenych na targach przemieściła się bezpośrednio z targów a część doleciała na misję z Polski.

W dniu 7 listopada 2013 r. w siedzibie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku odbyła się misja gospodarcza dot. turystyki medycznej na rynek amerykański.
W misji udział wzięło 6 polskich firm należących do branżowego programu promocji turystyki medycznej – Kopalnia Soli „Wieliczka”, Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń”, klinika „KCM Clinic”, pośrednik turystyki medycznej „EQUILIBRIUM The Health Tourism Provider”, klinika kardiologiczna „American Heart of Poland” oraz klinika ortopedyczna “Sport Medica (Carolina Medical Center)” a także przedstawiciele firm amerykańskich z zakresu usług zdrowotnych, usług turystyki medycznej, pracodawcy, menadżerowie dużych firm, przedstawiciele firm polonijnych, przedstawiciele biur turystycznych oraz branży wellness, organizacji rządowych i dostawców zaawansowanych technologii medycznych.

Podczas misji odbyło się seminarium z międzynarodowymi ekspertami w turystyce medycznej w trakcie którego zaprezentowano główne trendy oraz zmiany w tej branży na świecie ze szczególnym uwzględnieniem rynku amerykańskiego, specyfikę i zasady funkcjonowania na tym rynku oraz potencjalne dziedziny współpracy, jak również przedstawiono przedstawicielom firm amerykańskich uczestniczących w misji założenia projektu promocji turystyki medycznej, Polskę jako kraju do którego warto przyjeżdżać w celach leczniczych, rehabilitacyjnych lub

z myślą o poprawie kondycji fizycznej i swojego wyglądu, dostarczono informacji o polskich placówkach należących do programu, z którymi potencjalni partnerzy międzynarodowi mogliby nawiązać współpracę. Po seminarium miała miejsce sesja matchmakingową polskich placówek z partnerami biznesowymi z USA w trakcie której możliwe było dokładne zaprezentowanie swojej oferty, ustalenie zasad współpracy, podpisanie kontraktów. Wydarzenie zgromadziło również osoby odpowiedzialne za wysłanie dużej liczby pacjentów na leczenie za granicę, którzy wymagają opieki zdrowotnej i tych którzy szukali nowych poddostawców usług turystyki medycznej.

Misja gospodarcza w USA była miejscem spotkań reprezentantów branży z całego świata, i stanowiła idealną platformę nawiązywania nowych sieci kontaktów i interesów. Wydarzenie zostało zorganizowane przez branżowe Konsorcjum promocji turystyki medycznej przy współpracy z Panią Anetą Kuczewską – Wicekonsul, Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Podczas misji gospodarczej powstał obszerny materiał prasowy i telewizyjny skierowany do Polonii amerykańskiej we współpracy z pismem polonijnym Nowy Dziennik jak i NDTV(www.dziennik.com).