Outsourcing działu marketingu

Bywa, że klinika czy szpital, nie może lub nie chce tworzyć w swojej strukturze organizacyjnej własnego działu marketingu. Wyodrębniony zespół zajmujący się marketingiem czy PRem wymaga czasu,  m.in. na odnalezienie odpowiednich wyspecjalizowanych osób i koordynacja ich pracy. CzęOutsourcing działu marketingusto brakuje również zasobów niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania działu marketingu.

Doświadczenie zespołu Medical Travel Partner i możliwość elastycznej współpracy jaką proponujemy, dostosowanej do potrzeb placówki medycznej, umożliwia korzystanie z zalet posiadania własnego działu marketingu, bez ponoszenia kosztów jego budowy. Menadżerowie podmiotu medycznego mogą powierzyć nam realizację strategii marketingowej, jednocześnie przeznaczając swój cenny czas na zarządzanie i rozwój firmy.

Co proponujemy:

  • doświadczenie i specjalistyczną wiedzę – koncentrujemy się na konkretnej dziedzinie marketingu, analizujemy rynek, w oparciu o to opracowujemy strategię długofalową i sukcesywnie ją wdrożymy, zaproponujemy działania promocyjne adekwatne do potrzeb i budżetu firmy; wzmocnimy pozycję i markę firmy na rynku służby zdrowia,
  • wsparcie i odpowiedzialność – oferujemy wsparcie w przygotowaniu i realizacji planów marketingowych, na co dzień monitorując przebieg prac, pomagać będziemy w podjęciu decyzji co do produktów i usług firmy w oparciu o długoletnią znajomość rynku,
  • redukcję kosztów – brak inwestycji w zasoby ludzkie i organizacyjne, szkolenia, sprzęt, oprogramowanie – zachowany jest efekt tych inwestycji bez ponoszenia kosztów,
  • elastyczność w organizacji prac – istnieje możliwość pełnej integracji zespołu z firmą (m.in. długofalowa strategia, wdrożenie, realizacja i kontrola poszczególnych planów marketingowych) lub realizacja pojedynczych projektów (m.in. opracowanie materiałów reklamowych, obsługa kanałów social media, wdrożenie i opieka nad stroną internetową, działania PR),
  • analizę aktualnej sytuacji firmy – naszym zadaniem będzie, oprócz działań promocyjnych i marketingowych, świeże spojrzenie na funkcjonowanie organizacji, zaproponowanie ewentualnych zmian, wedle trendów charakterystycznych dla najnowocześniejszych placówek medycznych na świecie.

Zachęcamy do kontaktu, w celu omówienia szczegółów współpracy.